Uit Dutch Scratch-Wiki

Nummers zijn wiskundige waarden die een grote rol spelen bij het programmeren. In Scratch worden ze gebruikt om algoritmes te optimaliseren en goed te doen functioneren. Zonder nummers zouden dingen zoals optellingen, vermenigvuldigingen, enz. niet mogelijk zijn. Nummers worden ook als identificatiemiddel gebruikt in Scratch, bijvoorbeeld bij (uiterlijk #). Het detecteert de plaatsing van een uiterlijk in een sprite.

Wiskundige Functies

Onderstaande tabel geeft verschillende, wiskundige functies weer en hoe je ze moet uitvoeren in Scratch. Het zijn niet alle functies:

Wiskundige functies in Scratch
Naam Script
optelling
(() + ())
aftrekking
(() - ())
vermenigvuldiging
(() * ())
deling
(() / ())
vierkantswortel
([wortel v] van ())

Getallenlijn

Een getallenlijn kan worden gebruikt om een geheel getal voor te stellen en de waarden ertussen. Onderstaande afbeelding beeld een getallenlijn uit:

Number line.png

Blokken

Vele blokken aanvaarden een nummer, met name, de functieblokken. Die blokken aanvaarden eenvoudige tot ingewikkelde wiskundige berekeningen. Een variabele kan een nummerwaarde bevatten en wordt vaak gebruikt als opslagplaats voor waarden in een project.

Projectidentificatie

Elk project heeft een ID-nummer dat gevonden kan worden in de URL van dat specifiek project. Het wordt gebruikt om aan te duiden welk project in welke server van Scratch zit.

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.