Uit Dutch Scratch-Wiki

Scratch-blokken-functies.png

Deze blokken moet je hebben als iets moet berekenen of teksten wilt samenvoegen.
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

(()+())
(()-())
(()*())
(()/())

Deze blokken zijn vrij duidelijk: ze tellen de waardes ingevoegd op/ af of vermenigvuldigen/delen ze met elkaar.

willekeurig getal tussen () en ()

(willekeurig getal tussen (1) en (10))

Dit blok neemt de waarde aan van een geheel getal gelegen tussen de 2 ingegeven waarden en de waarden ingegeven. Voorbeeld:

 
(willekeurig getal tussen (1) en (6))

kan de volgende waarden aannemen: 1, 2, 3, 4, 5 of 6, het is als het ware een dobbelsteen.

Wanneer een van de getallen een gebroken getal is, dan krijg je een willekeurig getal (niet noodzakelijk geheel) tussen onder- en bovengrens terug. Bijvoorbeeld geeft

 
(willekeurig getal tussen (0.0) en (1.0))

een willekeurig getal tussen 0 en 1.

Is kleiner dan/ is groter dan

< [] < [] >

Dit block heeft 'waar' als uitkomst als de eerste waarde kleiner is dan de tweede' waarde.

< [] > [] >

Dit block heeft 'waar' als uitkomst als de eerste waarde groter is dan de tweede waarde

is gelijk aan

< [] = [] >

Dit block heeft 'waar' als uitkomst wanneer de eerste waarde exact hetzelfde is ald de tweede waarde

EN/OF/NIET

< <> en <> >
<<> of <>>
<niet<>>

Het en blok neemt 'waar' aan als beide booleans in het blok 'waar' aannemen.

Het of blok neemt 'waar' aan als 1 van de twee booleans in het blok 'waar' aanneemt.

Het niet blok keert het antwoord van de boolean om: 'waar' wordt 'niet waar' en 'niet waar' wordt 'waar'

string gereedschap

samenvoegen

(voeg [Hallo] en [wereld] samen)

Dit blok maakt van twee strings 1 door de tweede string direct na de eerste te plaatsen. Als je wil dat er een spatie tussen komt moet je die zelf bij en van de twee invoervelden toevoegen, bijvoorbeeld na Hallo:

(voeg [Hallo ] en [wereld] samen)

karakter selecteren

(letter (1) van [wereld])

dit blok neemt de waarde aan van het teken op de opgegeven positie, hier 1, binnen de opgegeven string (tekenreeks), hier "wereld" :

(letter (3) van [Scratch])

In dit voorbeeld zou de reporter de waarde 'r' aannemen

lengte bepalen

(lengte van [Wereld])

Dit block neem de waarde aan van de lengte van string ingevoerd.

Let op: Spaties zijn ook karakters!

bewerkingen en voorgeprogrammeerde functies

(()modulo())

Dit blok deelt de eerste waarde door de tweede waarde tot op de eenheid, en neemt de waarde aan van de rest: dit wil dus zeggen dat

((9)modulo(2))

is gelijk aan 1 want 9 gedeeld door 2 is 4 met rest 1


([wortel v] van (9))

Dit blok bevat verschillende voorgeprogrammeerde functies in het menu die hieronder individueel beschreven worden.

absoluut beneden boven wortel sin cos tan asin acos atan in log e^ 10^

absoluut

deze optie geeft de absolute waarde van de waarde ingevuld in het getal-veld, de absolute waarde van een getal is de positieve waarde van dat getal. Met andere woorden: je laat het teken vallen. Voorbeelden: de absolute waarde van -1 = 1 de absolute waarde van 1 = 1

beneden/boven

Met beneden (Engels: floor) geeft Scratch om niet gehele getallen af te ronden op het grootste gehele getal kleiner dan de ingegeven waarde. Voorbeelden: -3 geeft -3; 5 geeft 5; -3,1 geeft -4; 3,1 geeft 3


Met boven (Engels: ceiling) wordt juist ht kleinste gehele getal groter dan ingegeven waarde teruggegeven. Voorbeelden: -3 geeft -3; 5 geeft 5; -3,1 geeft -3; 3,1 geeft 4

wortel

De wortel van een getal is het positieve getal dat met zichzelf vermenigvuldigd het getal oplevert, bijvoorbeeld wortel(25) = 5.

sin/cos/tan/asin/acos/atan

Deze zes functies zijn berekeningen op basis van driehoeks meetkunde. Dit is echter zeer moeilijk uit te leggen maar alle informatie die je nodig zou kunnen hebben vindt je hier

ln

Deze functie, de natuurlijke logaritme, doet het tegenovergestelde van een exponentiele functie: het berekend hoeveel keer e (2.718) vermenigvuldigd moet worden met zichzelf om de waarde ingegeven in het block te bereiken. Voorbeeld de ln waarde van 54.5 is ongeveer 4 aangezien e * e * e * e ongeveer gelijk is aan 54.5

log

Deze functie, de logaritme, is het tegenovergestelde van 10^: Het berekend hoeveel keer 10 maal zichzelf gedaan moet worden om de ingegeven waarde te bereiken. Voorbeeld: de log waarde van 100 = 2 want 10 x 10 = 100

e^

Deze functie bepaalt de uitkomst van de bewerking: {e x e x e x ... x e}=aantal keer is gelijk aan de waarde ingevoegd. Het getal e, de constante van Napier, heeft als waarde 2,718…. Meer info kan je hiervinden.

10^

Deze functie berekend hoeveel 10 tot de macht is die je ingegeven hebt, bijvoorbeeld 10^3 = 10*10*10 = 1000.

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.