Functies

Scratch-blokken-functies.png
Deze blokken moet je hebben als iets moet berekenen of teksten wilt samenvoegen.
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

(()+())
(()-())
(()*())
(()/())

Deze blokken zijn vrij duidelijk: ze tellen de waardes ingevoegd op/ af of vermenigvuldigen/delen ze met elkaar.

willekeurig getal tussen () en ()

(willekeurig getal tussen (1) en (10))
Dit blok neemt de waarde aan van een geheel getal gelegen tussen de 2 ingegeven waarden en de waarden ingegeven. Voorbeeld:
 
(willekeurig getal tussen (1) en (5))
kan volgende waarden aannemen: 1,2,3,4,5

Is kleiner dan/ is groter dan

< [] < [] >

Dit block heeft 'waar' als uitkomst als de eerste waarde kleiner is dan de tweede' waarde.

< [] > [] >

Dit block heeft 'waar' als uitkomst als de eerste waarde groter is dan de tweede waarde

is gelijk aan

< [] = [] >

Dit block heeft 'waar' als uitkomst wanneer de eerste waarde exact hetzelfde is ald de tweede waarde

EN/OF/NIET

< <> en <> >
<<> of <>>
<niet<>>

Het en blok neemt 'waar' aan als beide booleans in het blok 'waar' aannemen.

Het of blok neemt 'waar' aan als 1 van de twee booleans in het blok 'waar' aanneemt.

Het niet blok keert het antwoord van de boolean om: 'waar' wordt 'niet waar' en 'niet waar' wordt 'waar'

string gereedschap

samenvoegen

(voeg [Hallo] en [Wereld] samen)

Dit blok maakt van twee strings 1 door de tweede string na de eerste te plaatsen.

karakter selecteren

(letter (1) van [wereld])

dit blok neemt de waarde aan van het ingegeven karakter:

(letter (1) van [wereld])

In dit voorbeeld zou de reporter de waarde 'w' aannemen

lengte bepalen

(lengte van [Wereld])

Dit block neem de waarde aan van de lengte van string ingevoerd.

Let op: Spaties zijn ook karakters!

bewerkingen en voorgeprogrammeerde functies

(()modulo())

Dit blok deelt de eerste waarde door de tweede waarde tot op de eenheid, en neemt de waarde aan van de rest: dit wil dus zeggen dat

((9)modulo(2))

is gelijk aan 1 want 9 : 2 is gelijk aan 8 : 2 +1 : 2


([wortel v] van (9))

Dit blok bevat verschillende voorgeprogrammeerde functies in het menu die hieronder individueel beschreven worden.

absoluut beneden boven wortel sin cos tan asin acos atan in log e^ 10^

absoluut

deze optie geeft de absolute waarde van de waarde ingevuld in het getal-veld, de absolute waarde van een getal is de positieve waarde van dat getal. Met andere woorden: je laat het toestandsteken vallen. Voorbeelden: de absolute waarde van -1 = 1 de absolute waarde van 1 = 1

beneden/boven

Deze opties bepalen hoe scratch de waardes afrondt. Als je beneden selecteert, rondt Scratch de waarde ingevoerd in het blok af naar het dichtstbijzijnde gehele getal dat kleiner is dan de ingegeven waarde. Als je boven selecteert, bebeurt hetzelfde maar dan naar het dichtstbijzijnde gehele getal dat groter is dan de ingegeven waarde.

wortel

Deze functie is het tegenovergestelde van een machtsverheffing en kan berekend worden door de waarde te verheffen tot de 0.5de macht.

sin/cos/tan/asin/acos/atan

Deze zes functies zijn berekeningen op basis van driehoeks meetkunde. Dit is echter zeer moeilijk uit te leggen maar alle informatie die je nodig zou kunnen hebben vindt je hier

in

Deze functie doet het tegenovergestelde van een exponentiele functie: het berekend hoeveel keer e (2.718) vermenigvuldigd moet worden met zichzelf om de waarde ingegeven in het block te bereiken. Voorbeeld de in waarde van 54.5 is ongeveer 4 aangezien e x e x e x e ongeveer gelijk is aan 54.5

log

Deze functie is het tegenovergestelde van 10^: Het berekend hoeveel keer 10 maal zichzelf gedaan moet worden om de ingegeven waarde te bereiken. Voorbeeld: de log waarde van 100 = 2 want 10 x 10 = 100

e^

Deze functie bepaalt de uitkomst van de bewerking: {e x e x e x ... x e}=aantal keer is gelijk aan de waarde ingevoegd. e is een constante met de waarde 2.718. Meer info kan je [1]vinden, let op: het is wel in het Engels.

10^

Deze functie berekend hoeveel 10 tot de macht is die je ingegeven hebt.

  • Deze pagina is het laatst bewerkt op 22 jul 2016 om 14:44.