Uit Dutch Scratch-Wiki

Met deze blokken bestuur je het programma. Je kunt er mee regelen hoe vaak iets moet gebeuren, hoe lang het programma moet wachten voor het iets gaat doen en je kunt het programma op een specifiek punt in je code iets alleen maar laten doen als er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan, bijvoorbeeld als een balletje een groene rand raakt of de score groter is dan tien.

Met de blokjes onder het kopje "besturen" kun je ook klonen maken, kopieën van een sprite die apart aan te sturen zijn.

Let op: om je sprite laten bewegen gebruik je de Bewegingblokken.

Wachten

wacht (1) sec.

Dit blok doet precies wat het zegt. Het laat het script het opgegeven aantal seconden wachten. Daarmee las je dus een soort pauze in.

Herhalen

herhaal (10) keer

Wil je dat de computer een stukje code vaker dan één keer uitvoert, zet dan de blokken met de opdrachten voor de computer tussen de bovenkant en de onderkant van dit blok.

Dit noem je ook wel een herhaal-loop. Zie je het pijltje dat omhoog wijst rechtsonder op dit blok. Dat laat zien dat aan het eind van het blok de code weer opnieuw wordt gelezen, helemaal vanaf de bovenkant van het blok.

herhaal

Soms wil je dat de computer iets blijft herhalen zolang het programma loopt. Daar kun je bovenstaand blok voor gebruiken. Het zorgt dus voor een soort eeuwige herhaling.

Alleen als...

als <> dan

Als je in dit blok een lichtgroen of lichtblauw blok met punten aan beide kanten plaatst, kun je iets alleen laten gebeuren als er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld als een voetbalsprite het doel raakt, of als de waarde van een bepaalde variabele tien is.

Als wat je in dit blok plaatst, niet waar is op het moment dat de computer dit blok uitleest, gebeurt er niets. De computer gaat dan gewoon verder met de code die eronder staat.

Wil je dat de computer de hele tijd controleert of bijvoorbeeld een voetbalsprite het doel raakt, dan moet je er een herhaalblok omheen zetten.

als <> dan 
anders

Met dit blok, kun je de computer ook vertellen wat er moet gebeuren als niet aan de voorwaarde in het bovenste deel van dit blok is voldaan.

Wacht of herhaal totdat...

wacht tot <>

Dit blok wacht tot er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan en pas daarna gaat de computer de code die eronder staat uitvoeren.

herhaal tot <>

Dit blok herhaalt de code die "erin" staat, net zolang tot aan de voorwaarde is voldaan die je er aan meegeeft.

Stop

stop [alle v]

Met dit blok stop je het hele Scratch-project. Hierna zal geen enkele sprite nog iets doen.

Het kan ook iets minder drastisch:

stop [dit script v]

Dit blok stopt alleen het script waar het onder hangt.

stop [andere scripts in sprite v]

Dit blok stop niet het script waar het zelf onder hangt, maar wel de andere scripts die bij dezelfde sprite horen. Dit is een van de manieren om een "eeuwige" herhaling toch te stoppen terwijl je project nog loopt.

Klonen

maak kloon van [mijzelf v]

Met dit blok maak je een kopie van een sprite en die kopie is vervolgens apart aan te sturen. Je kan maximum 301 klonen per keer maken.

wanneer ik als kloon start

Met het script dat je onder dit blok hangt, kun je de computer vertellen wat hij met een nieuw gemaakte kloon moet doen.

verwijder deze kloon

Met dit blok kun je een kloon verwijderen op het moment dat je hem niet meer nodig hebt binnen je project.

Dit blok is heel belangrijk als je veel klonen gebruikt. In een Scratch-project kun je namelijk niet meer dan 300 klonen aanmaken. Vaak heb je een deel van de klonen die je gemaakt hebt al vrij snel niet meer nodig. Door deze te verwijderen, heb je weer meer "ruimte" binnen de limiet van 300 om nieuwe klonen te maken.
Scratch-besturen.png